Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov
IBVObec Popudinské Močidľany vyhlasuje na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 11/2019 zo dňa 13.06.2019 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj 5-tich stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi - II. etapa, v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok OVS:
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!