Železný hasič
erik_2

Dňa 12.5.2019 sa v Bánovciach nad Bebravou konal už 8. ročník podujatia s názvom „ŽELEZNÝ HASIČ“. Ide o mimoriadne náročnú súťaž, na ktorej sa zúčastňujú  len skutočne fyzicky najzdatnejší jednotlivci z radov profesionálnych a dobrovoľných hasičov z celého Slovenska. Sme nesmierne radi, že sme  na takejto prestížnej súťaži  mali svoje zastúpenie aj my hasiči z Popudinských Močidlian. Prvýkrát sa na takomto podujatí  zúčastnil náš člen  Erik Škrovánek.  Okrem neho bol v súťaži už iba jeden zástupca z Trnavského kraja,  profesionálny hasič z Trnavy. A čo to ten železný hasič teda je? Je to vlastne závod, ktorý prebieha v troch kategóriách muži zásah, muži šport a ženy šport.  Hlavný rozdiel medzi kategóriou muži zásah a muži šport je v tom,  že v prvej kategórii  je súťažiaci oblečený v plnej zásahovej výstroji, topánkach a prilbe, pričom má na pleciach ešte aj  dýchací prístroj. V kategórii muži šport v ktorej súťažil Erik má  účastník závodu „len“ športový dres, obuv a prilbu, ale závod to nie je o nič ľahší - veď posúďte sami. Trať má 2 x 75 m a pozostáva zo 7 disciplín, ktoré treba na trati prekonať:  1. pripojenie a súčasne roztiahnutie 2x „B“ prúdov na 40metrovú  vzdialenosť;  2. prekonanie 2m prekážky; 3. prenesenie hadicového boxu cez 5m tunel; 4. vytiahnutie 10kg záťaže na 4m lešenie;  5. prenesenie 2 x 20kg záťaže na vzdialenosť 20m; 6. zloženie 2x „B“ hadíc do hadicového boxu;  7. 50x úder kladivom v hummer boxe.  Dlhé týždne, ktoré Erik na úkor svojho voľného času venoval príprave a tvrdému tréningu priniesli svoje ovocie a on súťaž dokončil so skvelým časom 4 min. 10 sek.  Zdá sa Vám to číslo vysoké ?  Tak pre lepšiu predstavu zo 46 účastníkov závod dokončilo 39 mužov a Eri pri svojej premiére na takejto akcii obstál  nad očakávanie dobre, keď v konkurencii ostrieľaných „profíkov“ obsadil 22. miesto   a získal si tak nielen ich rešpekt a gratulácie, ale aj náš obdiv. 25.5.2019 sa Erik ako jediný Slovák zúčastnil podobnej súťaže vo Velkej nad Veličkou. Súťaž prebiehala obdobne ako na Slovensku, len pribudli ďalšie disciplíny ako ťahanie 80kg figuríny na 10m, či  prehadzovanie traktorovej pneumatiky 4x vpred a vzad. Ani tu sa Erik nestratil, súťaž dokončil a obsadil  17. miesto. SRDEČNE GRATULUJEME a Erikovi prajeme, aby mu nadšenie a sila trénovať vydržala aj naďalej a on tak mohol reprezentovať seba, hasičov i Popudinské Močidľany na ďalších súťažiach...

 
Okresná hasičská súťaž
okresn_sa_tmDňa 8.6.2019 sa v našej obci konalo po prvýkrát Okresné kolo v požiarnom športe dospelých a dorastu, ktorej spoluorganizátorom bol miestny DHZ Popudinské Močidľany. Na súťaži sa zúčastnilo celkom  14 tímov z okresu Skalica a súťažilo sa v disciplínach požiarna štafeta a požiarny útok s vodou. Zahájenie súťaže bolo o 10.00 hod. a tímy za účasti starostky obce Mgr. Dany Žúrkovej privítali členovia výboru ÚO DPO Skalica. V kategórii ženy sa na prvých troch miestach umiestnili 1. DHZ Gbely, 2. DHZ. Kopčany , 3. DHZ Skalica. V kategórii muži  1.  Schaeffler Skalica, 2. DHZ Letničie a 3. miesto domáci DHZ Popudinské Močidľany. Ďakujeme všetkým členom za pomoc pri príprave a zabezpečení súťaže a tešíme sa na tradičnú Nočnú súťaž v sobotu 27.7.2019. (Na fotografii náš tím)
 
Oslava sviatku Dňa matiek
IMG_20190519_141147V nedeľu 19. mája 2019 sa v kultúrnom dome konala tradičná oslava sviatku Dňa matiek. Tento sviatok sa po celom svete oslavuje vždy v druhú májovú nedeľu, teda sviatok v tomto roku pripadol na 11. mája 2019. Pretože však v tomto termíne boli priestory kultúrneho domu obsadené nemenej významnou akciou, akou bola svadba, tak sme oslavu o týždeň posunuli. Tento malý posun však nemal dopad na kvalitu oslavy, pretože všetci účinkujúci svojím predstavením vyjadrili svoju lásku, ktorú rozdávali svojim mamičkám, babičkám, starenkám, krstným mamám....skrátka všetkým ženám - matkám. V programe vystúpli deti z materskej školy, základnej školy a školského klubu detí a bol naozaj pestrý. Od básničiek, cez pesničky, tančeky i sólové hudobné vystúpenia. Program ukázal, že naše deti sú vo všeobecnosti veľmi šikovné a niektoré deti sú výnimočne talentované. Naše deti sú dôkazom toho, že nezáleží na veľkosti či spôsobe organizovania školy, skôr naopak. V malotriednej škole sa môžu vyučujúci a vychovávatelia viac deťom venovať a podporovať individuality. Odmenou za snahu detí a hodiny príprav, ktoré venovali tomuto programu, bol nielen obrovský potlesk divákov, ale hlavne úsmev, pohľadenie a pusa od mamičky.
 
74. výročie oslobodenia obce
IMG_20190408_134538V pondelok 8. apríla 2019 sme si v obci Popudinské Močidľany pripomenuli 74. výročie oslobodenia obce (vtedy dvoch samostatných obcí Popudiny a Močidľany) Sovietskou armádou. Tomuto významnému dňu sme venovali tichú spomienku a pamiatku sme si uctili položením venčeka a zapálením sviece pri pamätnej tabuli inštalovanej na budove obecného úradu. Ako sa píše v Pamätnej knihe obce, už začiatkom apríla roku 1945 prechádzali Popudinami Nemci ustupujúci pred frontom - "Prišiel apríl. Deň čo deň prechádzalo cez dedinu nemecké vojsko šialenou rýchlosťou späť do Ríše. Autami, peši, kto ako vedel. I osemnásťroční boli starcami. Nebolo viac chuti bojovať". Vstup Červenej armády do obce sa uskutočnil v noci z 8. na 9. apríla 1945 od Viešťanských vinohradov. Ráno o 6-tej hodine už boli prví vojaci priamo v obci. Nasledujúce dva dni sa ešte zvádzali mínometné boje, pričom zahynuli aj dvaja civilisti z obce, ktorých zasiahla črepina grantátu, a to Ján Caletka a Florián Caletka. Pri oslobodzovaní obce zahynulo 6 Rusov a 5 Nemcov. Spomeňme si v tieto dni na všetky obete vojny a robme všetko pre to, aby sa nikdy podobný vojnový konflikt neuskutočnil.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 2 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!