Sviatok svätého Mikuláša
mikulas_2018Oslava sviatku svätého Mikuláša je rozšírená takmer po celom svete. Aj u nás sa táto dlohorčná tradícia udržuje a na tento sviatok sa tešia predovšetkým deti, a to najmä na noc predchádzajúcu dátumu 6. december, kedy si dávajú do okien vyčistené topánky, či čižmičky, do ktorých sv. Mikuláš nadeľuje darčeky. Vždy podľa toho, ako boli deti počas roka poslušné. K sv. Mikulášovi však patria aj druhé bytosti z "iného sveta", a to anjel a čert. Tohto roku bola táto známa mikuláška trojka v našej obci rozšírená ešte o jednoho strašidelného čerta. Možno preto, že minulý rok boli naše deti v škôlke a škole o túto nadprirodzenú bytosť ochudobnené. Takto vychystané kvarteto (viď. foto) sa vybralo pozrieť deti navštevujúce miestnu materskú školu a potom nezabudli zavítať ani medzi deti do našej základnej školy. Napriek hrôzostrašnému výzoru čertov sa žiadne z detí nerozplakalo, a aj keď s odstupom, ochotne sa s nadpozemskou návšetvou vyfotografovali. Odmenou za ich odrecitované básne a pekne zaspievané pesničky, ako inak s mikuláškou a vianočnou tématikou, boli balíčky so sladkosťami, ktoré sv. Mikuláš s anjelom rozdali. Jeden krásny decembrový sviatok je teda už za nami, teraz už netrpezlivo očakávame ten najkrajší, vianočný, tak nech je veselý a šťastný. (viac vo fotogalérii)
 
Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka
stromcek_4_2018Prvá adventná nedeľa sa v našej obci v posledných rokoch spája so slávnosťou rozvietenia vianočného stromčeka obce. Teda môžeme povedať, že vzniká v obci nová tradícia. 2. decembra 2018 sa v podvečerných hodinách zišli občania obce, najmä mladé rodiny s deťmi, aby boli svedkami okamihu prvého rozsvietenia stromčeka v tomto roku. Pretože počasie naozaj nebolo príliš zhovievavé, ihneď po rozvietení všetkých prichýlil náš kultúrny dom, ktorý rozvoniaval vareným vínkom, čajom, kapustnicou a sladkým či slaným pečivom. Atmosféru nastávajúcich Vianoc dotvárala adventná výzdoba, blikajúci stromček a prvýkrát v tomto roku zazneli vianočné koledy. Vynikajúcu kapustnicu opäť pripravili p. Mária Stehlíková a Mgr. Peter Irša. Varenie vínka si zobrali znovu na starosť p. Zlatko Žúrek a p. Jozef Foriška a úžasné sladké a slané pečivo pripravili opäť šikovné ruky žien z miestnej Jednoty dôchodcov (viď. foto). Prítomné deti, ktorým občas vypomohli mamičky či babky,  maľovali obrázky s vianočnou tématikou, ktoré teraz skrášľujú priestory obecného úradu. Niektoré odvážnejšie deti zarecitovali básničky, alebo zaspievali piesne priamo na pódiu. Celým večerom sa niesla príjemná atmosféra zo stretnutia priateľov, známych, susedov či rodinných príslušníkov a práve preto takúto oslavu už roky obec organizuje. (viac vo fotogalérii).
 
Deň vojnových veteránov 2018
den_makov_2_2018V pondelok 12.11.2018 sa v našej obci už po niekoľkíkrát konala pietna akcia k ucteniu si Dňa vojnových veteránov. Keďže tento významý deň venovaný obetiam vojen sa pripomína 11.11. o 11. hod. 11. minúte a tohto roku to bola nedeľa, posunuli sme akciu na pondelok, pričom jedenásta hodina zostala. Účastníci sa zišli u pomníka padlých pri kostole v Močidľanoch, ktorý nechali vystavať predkovia na uctenie si pamiatky padlým v I. svetovej vojne. Okrem položenia kytice, v ktorej nesmeli chýbať červené maky, ako typický symbol tohto sviatku, boli zapálené sviece a taktiež deti z materskej školy ozdobili kyticei vlastnoručne vyrobenými červenými makmi. Spomienkovú slávnosť začala príhovorom starostka obce. Okrem toho, že v príhovore spomenula, že tohto roku je tomu presne 100 rokov, čo skončila podpísaným prímeria vo francúzkom Compieégne I. svetová vojna, takisto je tomu 100 rokov, čo vnikol spoločný štát Čechov a Slovákov. Túto významnú udalosť sme si pripomenuli pred pár dňami. Paradoxne vojnový konflikt, ktorý začal v roku 1914 nakoniec viedol k vzniku ČSR. Práve odvaha a statočnosť 60-tich tisícov legionárov, ktorí bojovali na strane víťazných mocností v I. svetovej vojne, bola nakoniec "odmenená" v podobe prvého spoločného štátu so susedným českým národom. Po príhovore starostky prečítali Alexander a Maximilián Dohnálkových všetky mená padlých z obce Popudinské Močidľany, a to v oboch svetových vojnách, spolu s uvedením veku, v ktorom položili v nezmyselnej vojne svoj život. Bolo to viac ako symbolické, aby si deti viac uvedomili dôležitosť pripomínania si tohto dňa a už nikdy sa viac nič podobné vo svete neudialo. Poetickú bodku celej slávnosti dala p. Anastázia Caletková prečítaním básne s vojnovou tematikou. Prítomní si padlých uctili modlitbou a minútkou ticha. Na záver sa rozozvučali zvony močidlianskeho kostola, rovnako ako zvony v minulosti oznamovali koniec vojny a nastolenie vytúženého mieru. Keďže pri kostole v Popudnách je umiestnená pamätná tabuľa obetiam II. svetovej vojny, bola taktiež položená kytica kvetov s červenými makmi aj na tomto mieste. Pietnej akcie sa zúčastnili najmä členovia MO Jednoty dôchodcov a deti zo základnej a materskej školy, čo dodalo počtom zúčastnených celej slávnosti dôstojný charakter. (viac vo fotogalérii)
 
Oslava mesiaca úcty k starším
IMG_20181014_145635Nedeľa 14. 10. 2018 patrila v našej obci úcte k starším, teda oslave ich sviatku, ktorému je celý mesiac október venovaný. Ako tradične vystúpili v úvode programu deti z našej základnej školy a školského klubu detí s veľmi pestrým a najmä náročným programom, na ktorý sa deti od začiatku školského roku poctivo pripravovali. Následne v programe pokračovala malá dychová hudba zo susednej Moravy s názvom Cyrilka, ktorá pobavila známymi piesňami a tiež zábavným hovoreným slovom. Vystúpenie Cyrilky bolo naozaj na úrovni a rozhodne nesklamala naše očakávania. Posledné roky sa obec snaží túto oslavu napodobniť tanečnej zábave, preto vždy v sále vytvoríme tanečný parket a okrem bežného občerstvenia sa na stoloch objavujú džbániky s vínkom, pagáčiky a neodmysliteľné trdelníky. Organizačný tím sa snaží o to, aby naši seniori mohli oslavovať a týmto takisto chceme vyjadriť vďaku za ich doterajšiu práce pre nás, pre obec, pre spoločnosť. Bohužiaľ však všetka snaha detí, organizátorov a najmä nemalé financie na zabezpečenie takéhoto podujatia, nie sú patrične ocenené. Veľkým sklamaním všetkých, ktorí sa na oslavách podieľali bola skutočne malá účasť našich seniorov. Pátrať po príčine nezáujmu z ich strany je teraz už asi zbytočné. Skôr je to podnet na zamyslenie sa a do budúcnosti oslavy pripravovať pre tých, ktorí o to naozaj stoja. Napríklad zaslaním konkrétnych pozvánok a vyžiadanie si potvrdenia účasti tej konkrétnej osoby, ktorej je pozvánka zaslaná. Tak by sme iste predošli veľkým rozielom medzi objednaným a skonzumovaným občerstvením. Organizovaných seniorov v obci je vyše 100. Na počet 100 osôb sa oslava pripravuje, aby bol uhostený každý oslávenec, ktorý sa rozhodne prísť. Lenže, keď príde sotva polovica......ekonomika nepustí a je zjavné, že sa dostávame do červených čísiel. Ale ako povedala starostka v príhovore, človek sa učí po celý život a najlepšími učiteľmi sú jeho blízki, rodina, starí rodičia. Ako vidno, organizovanie tohto sviatku je toho viac ako dôkazom. Ale nemôžeme byť len kritickí. Tí, ktorí naše pozvanie prijali a prišli určite neoľutovali. Veď dôkazom toho bola aj roztancovaná sála, či pospevovanie si piesní, ktoré všetci dobre poznali. Poďakovanie za seniorov na záver vyslovila predsedníčka MO Jednoty dôchodcov p. Anastázia Caletková, čo všetkých organizátorov a muzikantov potešilo. Aj z tohto miesta ešte raz poprajme našim starším obyvateľom, teda aj tým, ktorí neprišli spoločne oslavovať,  najmä pevné zdravie, životný optimizmus a silu do ďalších rokov ich života. Dovidenia o rok...aj keď s malými organizačnými zmenami.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 5 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!