Obecný hlásnik 4/2018
 
Vítanie nových občiankov 2018
IMG_20181219_152943

V tak trocha netradičnom čase, teda v stredu 19.12.2018, sa na obecnom úrade konala malá slávnosť vítania nových občiankov obce. Vítanými občanmi sa stali deti, ktoré majú v dátume rok narodenia 2018. Týchto detí s trvalým pobytom na území obce je šesť: Sofia Lišková, Pavol Malík, Ján Olbert, Lilien Dinžíková, Barbora Blahová a Amália Žulkovská. Samotným slávnostným aktom sme teda privítali štyri deti, Sofinku, Janka, Lilienku a Amálku. O kultúrny program sa nám už niekoľkýkrát postarali šikovné štvrtáčky našej ZŠ, Monika Sivoňová a Renátka Kutalová. Svojou kreatívnou básnickou tvorbou prispela aj Kristína Biskupičová (praktikantka na obecnom úrade), ktorá v priebehu stredajšieho doobedia zložila pre vítané deti báseň (viď. dole). Už pár rokov po sebe je táto slávnosť obohatená aj o veršované priania, ktoré každé dieťa spolu s malým darčekom obdrží. Chronológiu narodených detí už tiež roky veršujeme (viď. dole), čím celá oslava dostáva poetický ráz. Ale ten sa predsa k maličkým „anjelikom“ hodí (viac vo fotogalérii).

                   MALÁ  ŠESŤKA                                           PRIŠLI  NÁM  NA RADOSŤ

                (Mgr. Dana Žúrková)                                             (Kristína Biskupičová)

 

     Radi by ste vedeli, občania milí,                             Narodili sa v našej dedinke,

     aké deti sa tohto roku narodili?                              prišli nám všetkým na radosť.

     Veršom poviem túto pravdu holú,                         Malé deti v belasej perinke,

     Bolo ich za celý rok šesť spolu.                                hosťov k nám dnes prišlo dosť.   

    

     Začiatkom marca prišla chvíľa,                              Rodičia hrdo stoja vedľa,

     SOFINKA sa nám v obci narodila                          „Bude to chlapec ako jedľa!“

     PAĽKO v marci ako druhý narodený,                   „A čo, ak to bude dievčatko?“

     ním bol tento jarný mesiac uzavrený.                   Treba ju držať na krátko.

                     

    JANKO zrodil sa v apríli, zakrátko,                        Stanú sa Vám dôvodom k radosti,

     v našej obci už bolo tretie dieťatko.                       s deťmi sú však spájané aj starosti.

     LILIEN prišla na svet v máji zase,                         Možno Vás pri nich zavalí únava,

     zrodila sa v slnečnom jarnom čase.                       Ale dieťatko svet akurát spoznáva.

 

     V júni, začiatkom leta radosť urobila,                   Časom z nich vyrastú veľľudia,

     keď sa malá BARBORKA narodila.                       no teraz chúďatá i doma zablúdia.

     Tretí októbrový utorok narodená                          Preto ich rodičia na srdci majte,

     AMÁLIA, rok 2018 nám uzaviera.                         milujte ich a dobre sa o ne starajte.

    

     Dvaja chlapci a štyri dievčatá,

     Takto pekne sa nám obec rozrastá.                      
 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
zbrojnica_11

Dňa 17.11.2017 začal DHZ Popudinské Močidľany s rekonštrukciou priestorov v miestnej hasičskej zbrojnici. Táto rekonštrukcia bola zahájená v priestore pôvodnej starej zasadačky, ktorý v minulosti obec prenajímala. Na rekonštrukciu starej zasadačky na šatňu, boli obcou poskytnuté finančné prostriedky, za ktoré bolo svojpomocne vybudované nové sanitárne zariadenie s novou kanalizáciou a vodovodným pripojením (toaleta a sprcha), kuchynka, pokládka dlažby, zníženie stropov a osvetlenie, stierkovanie a maľovanie miestnosti. Uvedenou rekonštrukciou sa podarilo zhodnotiť obecný majetok a skultúrniť priestory, ktoré to už veľmi potrebovali. V roku 2019 by sa malo podľa plánu pokračovať s rekonštrukciou malej zasadačky (stierkovanie, maľovanie, osvetlenie,  dlažba, zníženie stropov) a vymaľovanie veľkej garáže hasičskej zbrojnice. Z pôvodnej starej zasadačky sa podarilo vytvoriť priestor, v ktorom budú mať hasiči svoje zázemie  nielen pri svojich aktivitách spojených s hasičským športom. Zrekonštruovaný priestor bude slúžiť najmä členom zásahového družstva DHZ Popudinské Močidľany, ktorí sa doteraz pri výjazdoch na zásah prezliekali takmer na ulici.  Zásahové družstvo DHZ Popudinské Močidľany už v tomto roku priestory aj 2x využilo a to pri výjazdoch k tragickému požiaru rodinného domu v obci Dubovce a k požiaru vinohradníckeho domčeka rovnako v Dubovciach. Nech je však  takýchto výjazdov čo najmenej a nech nás pri našej činnosti ochraňuje náš patrón sv. Florián, ktorého plastiku nám venoval MUDr. Sivoň, ako symbolickú bodku za rekonštrukciou.  DHZ Popudinské Močidľany ďakuje starostke obce a obecnému zastupiteľstvu ("starému aj novému") za podporu svojej činnosti. Poďakovanie patrí aj členom miestneho DHZ a sympatizantom za množstvo odpracovaných hodín, ktoré nezištne venovali zboru na brigádach pri rekonštrukcii priestorov (viac vo fotogalérii).

 
Slávnosť požehnania domu smútku
20181209_102814Druhá adventná nedeľa v našej obci nepatrila len čakaniu na príchod Vianočných sviatkov, ale aj malej slávnosti požehania novostavby domu smútku na cintoríne v Popudinách. Po nedeľnej sv. omši v kostole Popudiny sa niektorí občania vybrali na cintorín do Popudín, kde sa v tomto roku uskutočnila výstavba tohto objektu. Aktu prestrihnutia pásky, ktorý býva obvyklí pri uvedení stavieb do ich života, sa chopila starostka obce a páter Matúš, ktorý napokon vykonal aj požehnanie tejto stavbe. V úvodnom slove starostka obce pripomenula najmä dôvod výstavby objektu, ktorým bolo najmä skrátenie vzdialenosti medzi domom smútku, pôvodne umiestnenom v strede obce a oboma cintorínmi. Taktiež poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe tohto obejktu. Ako však sama na záver uviedla, všetci by sme boli radi, aby sme sa na dlho v tomto dome opäť nestretli, čím všetkým zaželala dlhé žitie. (viac vo fotogalérii).
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 4 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!