Oslava sviatku Dňa matiek
IMG_20190519_141147V nedeľu 19. mája 2019 sa v kultúrnom dome konala tradičná oslava sviatku Dňa matiek. Tento sviatok sa po celom svete oslavuje vždy v druhú májovú nedeľu, teda sviatok v tomto roku pripadol na 11. mája 2019. Pretože však v tomto termíne boli priestory kultúrneho domu obsadené nemenej významnou akciou, akou bola svadba, tak sme oslavu o týždeň posunuli. Tento malý posun však nemal dopad na kvalitu oslavy, pretože všetci účinkujúci svojím predstavením vyjadrili svoju lásku, ktorú rozdávali svojim mamičkám, babičkám, starenkám, krstným mamám....skrátka všetkým ženám - matkám. V programe vystúpli deti z materskej školy, základnej školy a školského klubu detí a bol naozaj pestrý. Od básničiek, cez pesničky, tančeky i sólové hudobné vystúpenia. Program ukázal, že naše deti sú vo všeobecnosti veľmi šikovné a niektoré deti sú výnimočne talentované. Naše deti sú dôkazom toho, že nezáleží na veľkosti či spôsobe organizovania školy, skôr naopak. V malotriednej škole sa môžu vyučujúci a vychovávatelia viac deťom venovať a podporovať individuality. Odmenou za snahu detí a hodiny príprav, ktoré venovali tomuto programu, bol nielen obrovský potlesk divákov, ale hlavne úsmev, pohľadenie a pusa od mamičky.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!