Vitajte na našej webovej stránke! | Tlačiť |
obecpm
Pohľad na obec (vľavo Močidľany, vpravo Popudiny)
Práve ste imaginárne vkročili na územie našej obce s trocha krkolomným názvom, ktorá je súčasťou okresu Skalica. Verím, že prostredníctvom týchto stránok budete informovaní o všetkom, čo sa v našej obci deje a prijmete pozvanie na niektorú z avizovaných akcií.
hasici
DHZ Popudinské Močidľany
strdečne všetkých pozýva na

HODOVÚ ZÁBAVU

v sobotu 26.10.2019 od 20.00 hod.
v kultúrnom dome Pop.Močidľany

Hrá hudobná skupina LEGO
Občerstvenie a tombola pripravené!

2020

Informácia pre voličov:

najstarsi_zaznam

najstarsi_zaznam2
Prvý písomný záznam obce zo Žigmundovej donačnej listiny r. 1392
Zdroj: SNA Bratislava, f. Habsburgovské riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov, Czoborovské písomnosti č. 1

 

 
Popudiny sa spomínajú v roku 1392 pod názvom POPUDYM. Obec bola majetkom hradu Branč, potom patrila panstvu Šaštín a Holíč. V 17. storočí sa tu usadili Habáni.V rokoch 1730 až 1773 patrili Popudiny Skalickým jezuitom a neskôr panstvu Holíč, Habsburgovcom.V 18. storočí sa obec nazývala tiež SENTISTVÁN KIRÁLY FALVA a počiatkom 1. ČSR Štefanová.

Močidľany sa roku 1392 spomínajú pod menom MOCHILAN. Patrili rovnako ako Popudiny k panstvu Holíč a v rokoch 1730-1773 Skalickým jezuitom a potom Habsburgovcom. V 18. storočí sa obec nazývala CZOBORFALVA.

Popudinské Močidľany vznikli v r. 19.5.1957 zlúčením dovtedy samostatných obcí Popudiny a Močidľany.


zahorie300
                               Plat starostu 
111

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!