Vitajte na našej webovej stránke! | Tlačiť |
obecpm
Pohľad na obec (vľavo Močidľany, vpravo Popudiny)
logo_60rokov_SK
Práve ste imaginárne vkročili na územie našej obce s trocha krkolomným názvom, ktorá je súčasťou okresu Skalica. V roku 2017 oslavuje obec 60 rokov od svojho vzniku. Verím, že prostredníctvom týchto stránok budete informovaní o všetkom, čo sa v našej obci deje a prijmete pozvanie na niektorú z avizovaných akcií.
                                                   Mgr. Dana Žúrková, starostka obce

zdenka

Rímskokatolická Farnosť Holíč, spolu s filiálkou Popudinské Močidľany a Rehoľou sestier sv. Kríža Vás srdečne pozývajú na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti 10. výročia uloženia relikvie blahoslavenej sestry Zdenky v kostole v Popudinách a 62. výročia jej smrti (13.07.1955).


 

Hlavný celebrant - vdp. Martin Šafárik,

kaplán farnosti Bratislava – Blumentál.

 

29. júla (sobota) 2017 o 17.00 hod.

V kostole sv. Štefana kráľa, Popudiny

plagat-dhz

najstarsi_zaznam

najstarsi_zaznam2
Prvý písomný záznam obce zo Žigmundovej donačnej listiny r. 1392
Zdroj: SNA Bratislava, f. Habsburgovské riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov, Czoborovské písomnosti č. 1

 

 
Popudiny sa spomínajú v roku 1392 pod názvom POPUDYM. Obec bola majetkom hradu Branč, potom patrila panstvu Šaštín a Holíč. V 17. storočí sa tu usadili Habáni.V rokoch 1730 až 1773 patrili Popudiny Skalickým jezuitom a neskôr panstvu Holíč, Habsburgovcom.V 18. storočí sa obec nazývala tiež SENTISTVÁN KIRÁLY FALVA a počiatkom 1. ČSR Štefanová.

Močidľany sa roku 1392 spomínajú pod menom MOCHILAN. Patrili rovnako ako Popudiny k panstvu Holíč a v rokoch 1730-1773 Skalickým jezuitom a potom Habsburgovcom. V 18. storočí sa obec nazývala CZOBORFALVA.

Popudinské Močidľany vznikli v r. 19.5.1957 zlúčením dovtedy samostatných obcí Popudiny a Močidľany.


zahorie300

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!